وام قرض الحسنه


شرایط اخذ وام قرض الحسنه 


این نوع  وام از محل تجمیع حق عضویت و مشارکت اعضاء بر اساس نوبت پرداخت می شود . 


  • گروه اول صندوق قرض الحسنه امید 

بنا به تصمیم هر دوره هیئت مدیره وام با کارمزد 2%  درصد و مدت باز پرداخت 20 ماهه در خواست نمایند. 

هیچ اجباری برای افزایش موجودی در این گروه نمی باشد . 


  • گروه دوم صندوق قرض الحسنه امید 

این گروه تا رسیده موجودی حساب به حد مجاز می توانند برا اساس نوبت و پس از گذشت 10 ماه وام با مبلغ 20000000 ریال با کارمزد 2% درصد و با بازپرداخت 20 ماهه درخواست نمایند. 


نکته : نوبت اعضاء بر اساس لیست اولیه و در زمان ثبت نام مشخص شده است لذا به دلیل پرداخت چند وام بطور همزمان به اعضاء اولویت پرداخت وام با اتمام اقساط نبوده و بر اساس اولویت نوبت وام می باشد. 

داشتن یک ضامن از اعضاء صندوق قرض الحسنه و سفته به اندازه مبلغ وام الزامی می باشد .