وام همیاری


شرایط اخذ وام همیاری


این نوع  وام از محل کارمزد های دریافتی وام قرض الحسنه که کاملا محدود بوده پرداخت می شود . 

کارمزد این وام 3 درصد  با بازپرداخت حداکثر تا سه ماه می باشد . 

پرداخت این وام با توجه به اساس نامه با نظر اعضاء هیات مدیره انجام می شود .