اهداف

اهداف تشکیل صندوق

1 – انجام خدمات عام المنفعه در جهت پیشبرد اهداف اسلامی

2 – اعطای وام های بدون بهره به اشخاص حقیقی عضو صندوق که از طریق دریافت وجهه از اعضاء صندوق خیرین و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که به صورت قرض الحسنه یا بلاعوض در اختیار صندوق قرار خواهد گرفت.

3 – ایجاد پشتوانه مالی و معنوی برای اعضاء در قالب پرداخت وام و حساب پس انداز.

4 – اتحاد برادری و برابری در زندگی

5 – ایجاد و احیای همدلی و ایثار در بین اعضاء.

6 – کمک و دستیاری اعضاء درمواقع ضروری.

7 – پایداری مستمر تشکیلات صندوق و حفظ و نگهداری آن برای نسل های آینده.

8 – دریافت وام و اعتبار از منابع داخلی و خارجی و قبول هدایا.

9 – کمک خیر خواهانه به هر شکل ممکن.