تاریخچه

                                             

                                              تاریخچه صندوق قرض الحسنه امیدصندوق قرض الحسنه امید در اردیبهشت ماه سال 1393 با سرمایه اولیه تجمیعی از اعضاء تشکیل شده است .

از مهر ماه سال 1393 صندوق قرض الحسنه امید با وجود 30 عضو فعال شروع به پرداخت وام بر اساس قرعه کشی انجام شده نموده است . 

در دی ماه سال 1393 تعداد اعضاء به 60 نفر افزایش یافت تا به پرداخت هرچه بهتر وام کمک نماید. 

در اردیبهشت ماه سال 1396 بنا به تصیم هیئت مدیره وقت گروه دوم با تعداد 60 نفر تشکیل و عضو گیری انجام شد. 

در حال حاضر صندوق قرض الحسنه امید دارای 5 گروه و 140 عضو فعال  می باشد.