هیأت امناء


هیأت امناء صندوق قرض الحسنه امید 


جناب آقای مجتبی کامیار 

جناب آقای علی غلامی