این نوع  وام از محل کارمزد های دریافتی وام قرض الحسنه که کاملا محدود بوده پرداخت می شود .

کارمزد این وام 3 درصد  با بازپرداخت حداکثر تا سه ماه می باشد .

پرداخت این وام با توجه به اساس نامه با نظر اعضاء هیات مدیره انجام می شود .