این نوع  وام از محل تجمیع حق عضویت و مشارکت اعضاء بر اساس نوبت پرداخت می شود .

بنا به شرایط و موجودی صندوق اگر در توان صندوق باشد با آخرین پرداخت قسط وام قبلی پرداخت وام جدید انجام میشود ولی اگر تعهدات صندوق اجازه چنین کاری را ندهد با یک یا دو ماه بعد از پرداخت آخرین قسط وام قبلی وام جدید پرداخت میشود .این شرایط برای همه گروه ها یکسان خواهد بود .

 

گروه اول صندوق قرض الحسنه امید

گروه اول که یک گروه 38 نفره میباشد و بر اساس نوبت پرداخت وام انجام خواهد گرفت.

نرخ وام در دوره چهارم وام دهی گروه اول    70/000/000ریال است و نوبت طبق جدول ذیل می باشد .


گروه : A

              


فعلا هیچ اجباری برای افزایش موجودی در این گروه نمی باشد .

 

گروه دوم صندوق قرض الحسنه امید

این گروه تا رسیدن موجودی حساب به حد مجاز می توانند براساس نوبت و پس از گذشت 10 ماه وام با مبلغ 20/000/000 ریال با کارمزد 2% درصد و با بازپرداخت 20 ماهه درخواست نمایند.

و بعد از اتمام اقساط مرحله اول وام مرحله دوم به مبلغ 30/000/000 ریال دریافت نمایند.

 

نکته : نوبت اعضاء بر اساس لیست اولیه و در زمان ثبت نام مشخص شده است لذا به دلیل پرداخت چند وام بطور همزمان به اعضاء اولویت پرداخت وام با اتمام اقساط نبوده و بر اساس اولویت نوبت وام می باشد.

داشتن یک ضامن از اعضاء صندوق قرض الحسنه و سفته به اندازه مبلغ وام الزامی می باشد .

گروه سوم و چهارم و پنجم و ششم نیز همانند روش گروه دوم تا رسیدن به فرمول گروه اول یکسان خواهد بود.


نوبت گروه  C

                     نوبت گروه D